HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

ANWB-borden in Warmond

Het is zover! Na veel inspanningen van het bestuur zijn de vijf eerste ANWB-borden in Warmond geplaatst.

De ANWB-borden zijn te vinden op deze adressen: Dorpsstraat 36 (Oude Raadhuis), Dorpsstraat 38-40 (Galerie De Pomp, Oude School), Herenweg 79, Burgemeester Ketelaarstraat 25 (boerderij De Burcht) en Herenweg 82-84 (Hervormde kerk).

Elk bord is voorzien van een QR-code. Wanneer men deze met de eigen telefoon inscant, wordt een internetpagina geopend over dezelfde locatie. Bij de Hervormde kerk zal men zelfs naar orgelspel kunnen luisteren (uiteraard van het orgel uit deze kerk).

ANWB-borden in Warmond
Schuiven naar boven