HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

De Hekkensluiter

Ons verenigingsblad

Ons blad ‘De Hekkensluiter’ verschijnt twee keer per jaar. Het blad bevat niet alleen veel informatie voor de leden, maar wil ook een stimulans zijn om iets over de geschiedenis van Warmond op te schrijven.

De naam is ontleend aan de tol bij het Warmonderhek. Vanaf 1639 werd er tolgeld geheven om de bouw en het onderhoud van een brug te bekostigen. Na betaling mochten de passanten door het ‘Warmonderhek’ de brug op. Pas sinds 1954 kan iedereen de brug over de Leidse vaart gratis passeren. 

Schuiven naar boven