HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Pre-kadastrale kaart van Warmond (1667)

In het Huys te Warmont hangt een pre-kadastrale kaart van de heerlijkheid Warmond uit 1667, getekend door de Leidse landmeter Johan Dou(w) in opdracht van de heer van Warmond Johan van Wassenaer. De kaart is zeer gedetailleerd: zo zijn de huizen van de dorpskern heel goed te zien.

In april 2018 is de kaart (1,8 x 1,2 m) gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Je kunt de kaart in (zeer) groot formaat downloaden.
NB. Het tif-bestand is meer dan 1 GB groot!

Ook kun je de legger doorzoeken. Die geeft een overzicht van de eigenaren van alle percelen in de jaren 1665-1669. Voor sommige percelen zijn nog aanvullende gegevens toegevoegd.

Digitalisering van de kaart is mogelijk gemaakt door:

  • Stichting Huys te Warmont, eigenaar van de kaart.
  • Albert Heijn Warmond, die een statiegeldactie organiseerde t.b.v. het digitaliseren van de kaart.
  • De leden van het Historisch Genootschap Warmelda, die geld schonken voor het digitaliseren.
  • Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO), die restaurator Edith Greuter naar Warmond stuurde.
  • Papierrestaurator Alexandra Nederlof (o.a. Rijksmuseum) die samen met Edith Greuter (ELO) de kwetsbare kaart uit de lijst haalde en professioneel schoonmaakte t.b.v. het digitaliseren.
  • Jessy Visser (JESSY fotografie), die de kaart digitaliseerde.
  • André van Noort, Bert Tuijthoff en Aad Boer (Historisch Genootschap Warmelda), die de hele operatie regisseerden.
Schuiven naar boven