HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Films en video’s: Warmond toen en nu

Films van Jan Versluijs

Warmonder Jan Versluijs maakte de afgelopen decennia diverse films in en om Warmond. Hieronder een selectie uit deze video’s.
Een uitgebreide collectie is te vinden op Vimeo-kanaal Moviestar.  

30 november 1813 landde de Prins van Oranje op Scheveningen landde. Dit was het eind van de Franse overheersing en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden. Direct na de landing van Prins Willem Frederik, de latere Koning Willem I op het Scheveningse strand, vertrok gemeentebode Piet van Egmond naar Warmond om daar het goede nieuws te vertellen. Direct werd de prinsenvlag gehesen op de toren van de ruïnekerk St. Matthias (Oude Toren). Op 30 november 2013 werd deze traditie voortgezet.

Veel boerderijen in Warmond waren zogenaamde vaarboerderijen. De aanwezigheid van veel water maakte dat boeren hun vee moesten overvaren naar de polders. Op 12 mei 2011 aanschouwden we de weidegang van de koeien van Jan van Rijn, de laatste boer in Warmond die op deze wijze zijn koeien naar de polder brengt. Er moest 3 maal gevaren worden om alle 29 blaarkoppen naar de “grazige weiden” te krijgen. Het gras was helaas nog aan de korte kant, een periode van strenge koude werd gevolgd door een periode van ernstige droogte!

Warmonds volkslied

Al is het nog zo klein, in Warmond wil ik zijn
Daar aan de Leede is het mooi
Daar wonen is zo fijn
Hier is alles nog puur, en mooi is de natuur
Daar heb je nog bos en daar heb je de Kaag
Daar wil ik steeds zijn ieder uur
Daar heb je het huisje nog van Jan Steen
En ook nog het oude Raadhuis
Daar wil ik van mijn leven niet vandaan
In Warmond daar voel ik mij thuis

Refrein:
Warmond, O Warmond, dorp aan de Leede
Hier heb ik alles mijn huis en mijn haard
Warmond, O Warmond, daar heerst nog vrede
Jij bent voor ons hier het mooiste op aard’

Het Warmondse kasteel, de tol nog van voorheen
Het wapen van ons Warmond staat
voor eeuwig daar in steen
Neem d’oude toren maar, ook nog de pomp is daar
In geen dorp in Holland daar is zoveel moois
Het is heel veel zo bij elkaar
In ’t voorjaar is het hier een bloemenpracht
Een rust is het voor iedereen
En wie er eenmaal in Warmond woont
Die blijft hier en gaat nooit meer heen

Filmmateriaal uit de Warmondse archieven

Warmond in de jaren 50

Een dvd met twee films, over de Warmondse kermis en over bloembollenbedrijf Vroomen

Warmond in de jaren 60 (1)

Een dvd met diverse films, o.a. over jeugdcircus Atleta en de intocht van pastoor Slijkerman

Warmond in de jaren 60 (2)

Een dvd met twee films, over de scheepswerf van Schakenbos en de film van Johan Adolfs

Schuiven naar boven