HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

ANBI

Doneren aan Warmelda is aftrekbaar

Sinds 1 januari 2018 is Warmelda aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Dat betekent dat u giften aan Warmelda kunt aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 

Om in aanmerking te komen voor deze belastingaftrek zult u op uw inkomstenbelasting-aangifte twee zaken moeten vermelden:
• het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer van Warmelda: 8042 38 364.
• het transactienummer: dit nummer kunt u van ons op verzoek krijgen (een kort e-mailtje voldoet).

Schuiven naar boven