HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Warmondse middenstandslijst sinds de 17e eeuw

Warmondse middenstanders in de vorige eeuw. Wie kent ze nog?

Inventarisatie van Warmondse middenstanders sinds de 17e eeuw

Uit een groot aantal bronnen verzamelden we (verdwenen) Warmondse winkeliers en kleine ambachtslieden sinds de 17de eeuw.

Deze inventarisatie is niet compleet. Doel is om een beeld te geven van de ambachten en van de winkels die de afgelopen vier eeuwen het straatbeeld in Warmond hebben bepaald.

Veel plezier met het raadplegen van de lijst. Dat werkt het beste vanaf een groter scherm! En mocht u correcties of aanvullingen hebben, stuur gerust een e-mail.

Warmonders! Jullie kunnen helpen de lijst nog leuker te maken!

Heeft u herinneringen aan deze winkels of bedrijven? Of heeft u nog foto’s liggen?
Neem dan vooral contact met ons op! Dan kunnen we de lijst aanvullen voor ieders plezier!

Bronnenlijst

Deze lijst is samengesteld op basis van uiteenlopende bronnen, met name:

 • de ‘Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt’, een pre-kadastrale kaart uit 1667 vervaardigd door Johan Dou(w), uitgegeven en voorzien van een inleiding door A.G. van der Steur (1985)
 • de Morgenboeken van Warmond van het Hoogheemraadschap van Rijnland voor de periode 1544-1744, getranscribeerd door Marcel Kusse en opgelijnd door M.Fannee
 • de Kohieren van het Familiegelt van Rijnland uit 1674, getranscribeerd door cursisten Oud Schrift allezoetermeerders.nl
 • de kadastrale kaart van Warmond uit 1832
 • de lijst Huisnummering 1910 van L.H.J. Kortekaas
 • het Register Huisnummering d.d. 22-9-1948
 • de Huisnummeringskaart 1854-1863 door Fannee/Van Noort, uit 2012
 • de bevolkingsregisters van de Gemeente Warmond voor de periode 1854 t/m 1910
 • de verzameling nota’s en briefhoofden van Warmondse ondernemers van L.H.J. Kortekaas uit 1985
 • aantekeningen betreffende te Warmond uitgeoefende beroepen en bedrijven, met de namen van hen die deze uitoefenden, uit de collectie van W.C.H. Machen (1860-1935) in het Regionaal Archief Leiden
 • vele aantekeningen en onderzoeksresultaten van André van Noort, Wim Slingerland en Anja Schrage
 • de advertenties uit Warmond’s advertentieblad uit de jaren 1930
 • ‘Warmond in de negentiende eeuw (1815-1914)’ in Heeren en Bueren, Bijdragen tot de geschiedenis van Warmond, onder redactie van A.G. van der Steur (1969)
 • Portretten in Warmond van Els Hansen (1991)
 • het krantenknipsel-archief van Anja Schrage
 • foto’s uit het foto-archief van Warmelda en bijbehorende aantekeningen van Ineke Jansen
 • foto’s uit de collectie van Hans Roest
 • het Digitale Krantenarchief van het Regionaal Archief Leiden
 • het personenregister van het Regionaal Archief Leiden
 • de lijst 20ste-eeuwse winkels samengesteld door het comité ‘Open Monumentendag Warmond‘ en Anja Schrage ter gelegenheid van de Open Monumentendag 2011
 • interviews met voormalige Warmondse winkeliers of ondernemers (zéér veel dank aan hen, die ons vaak zeer vriendelijk hebben geholpen!)
Schuiven naar boven