HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Warmelda-museum in De Roekenhof?

De lang gekoesterde wens van een tentoonstellingsruimte voor onze Warmelda-collectie lijkt verwezenlijkt te kunnen worden. De oude pastorie van de Protestantse Gemeente in Warmond, de Roekenhof, is recent beschikbaar gekomen én een Warmonds Fonds is bereid voor de periode van minimaal 10 jaar de huur te garanderen. 

Het pand is uitermate geschikt om in te richten als museum waar we onze steeds uitdijende collectie kunnen onderbrengen en tentoonstellen. Er is voldoende ruimte voor het archief van Historisch Genootschap Warmelda en voor vergaderingen.

De exploitatiekosten van het monumentale gebouw kunnen echter niet worden opgebracht uit de huidige contributiegelden. Daarom vraagt Warmelda de leden niet alleen fiat voor de plannen, maar ook een extra bijdrage, financieel en in mankracht. Half september valt de beslissing.

Warmelda-museum in De Roekenhof?
Schuiven naar boven