HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Bestelformulier boek Roekenhof

 “De Roekenhof”

door Anja Schrage

Warmelda kreeg de beschikking over de Roekenhof, waarin het archief een plaats kreeg en tentoonstellingen gehouden kunnen worden; er is een permanente “Warmond-kamer” ingericht en er zijn vergaderruimtes. Een geweldig onderkomen.

De Roekenhof is de voormalige pastorie van de Protestantse gemeente en bergt dus niet alleen Warmelda’s historische collectie, maar is met ruim 150 jaar oud ook zelf een monument, een geweldig historisch pand met een forse geschiedenis. Het vinden van die geschiedenis was een heerlijke zoektocht, zowel naar het gebouw en de bewoners, maar wat ook te denken van de dominees en hun kerkelijke opvattingen en de verhouding van de predikanten tot hun gemeente, maar ook ten opzichte van kerkbestuurders. Lang niet altijd was men het over alles eens.

Een dominee ben je uit roeping en niet als beroep, maar de dominee en het gezin moeten wel eten. Van een laag traktement een stand proberen op te houden die meer overeenkomt met een middenklasse, maar naar inkomen daarvoor onvoldoende is. Dat is zeker voor de predikantsvrouw een enorme opgave. De kunst van het bewonen van zo’n oud huis vraagt weer andere kwaliteiten. Een dominee die een PvdA-poster in de tuin hangt of de predikante die ’s nachts “herenbezoek” ontvangt?

Op 4 april 2022 is het boek over de geschiedenis van de Roekenhof in boekvorm verschenen, waarin alle predikantenfamilies en prachtige foto’s zijn opgenomen. Het boek is geschreven door Anja SchrageHet schrijven van dit boek was een genoegen, zoals dat hopelijk ook met het lezen het geval zal zijn.
 
De prijs van het boek is € 17,50.
Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u dit boek bestellen door onderstaande strook in te vullen:
 

Postadres

Historisch Genootschap Warmelda
Kloosterwei 113
2361 XH  Warmond

Via e-mail

info@warmelda.nl

Schuiven naar boven