HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Archeologie – Dorpsstraat 31-33

Tot 2006 stonden op Dorpsstraat 31-33 nog twee 16de-eeuwse huizen. In maart van dat jaar werden zij helaas door brand verwoest, waarna zij enige jaren later geheel werden afgebroken. Hierdoor ontstond in 2014 de mogelijkheid om daar diepgravend archeologisch onderzoek te doen. 

Bij aanvang van de opgraving worden de 16de-eeuwse fundamenten zichtbaar (foto: M. Fannee / Historisch Genootschap Warmelda)

Op Dorpsstraat 31-33 was in de 17de eeuw een herberg gevestigd. Deze stond bekend als ‘Het wapen van Leyden’. Toen de opgraving naar de laatste resten daarvan begon, waren de verwachtingen hooggespannen. Archeologisch onderzoek in de dorpskern vindt namelijk zeer zelden plaats. Daarnaast had in de gemeente Teylingen nog nooit eerder archeologisch onderzoek naar een woonhuis uit de 16de eeuw plaatsgevonden. 

Zoals verwacht zijn in de bovenste lagen de onderbouw aangetroffen van de 16de-eeuwse bebouwing. Dit bestond uit resten van vloerenmuren en welgeteld vier waterputten! Intrigerend waren de resten van twee imponerende schouwen, van een formaat dat men alleen in rijke woningen verwacht. Opzienbarend, want uit de archieven was de rijkdom van dit huis niet bekend.

Han Maksymiak (AWN) en een archeoloog (IDDS) staan bij een van de opgegraven waterputten. (foto: M. Fannee / Historisch Genootschap Warmelda)
Munten uit verschillende perioden, ter plaatse gevonden door Warmonder Han Maksymiak, van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). (foto: M. Fannee / Historisch Genootschap Warmelda)


Onder het vloerniveau bevonden zich oudere resten. Zo werd daar een middeleeuwse greppel aangetroffen (zie foto). Vóór dat de huizen werden gebouwd, vormde deze greppel mogelijk de erfgrens aan de rand van de middeleeuwse Dorpsstraat.

Een donker spoor doorkruist het perceel: een met zand gedempte middeleeuwse greppel. In de grond waarmee deze greppel volgelopen was, werd veel middeleeuws aardewerk aangetroffen dat daar door middeleeuwse Warmonders kennelijk was weggegooid. Aan de rechterkant: een waterput. (foto: M. Fannee / Historisch Genootschap Warmelda)

Uit archieven was bekend dat dit erf in de 13de eeuw al in gebruik was. Dat bleek nu ook uit het aangetroffen aardewerk. Zo werd daar een fragment van een kruik gevonden uit het midden van de 13de eeuw, afkomstig uit het Rijn/Maasgebied. En ook fragmenten van een kogelpot, die ruw gedateerd kan worden tussen de 8ste en de 13de eeuw.

Onderstaande film geeft een prachtig indruk van de opgraving op Dorpsstraat 31-33 in september 2014.

Film: Jan Versluijs / Mathieu Fannee

Schuiven naar boven