HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Boek – Warmond in de Tweede Wereldoorlog

Warmond in de Tweede Wereldoorlog
(€ 5,00)

Wat gebeurde er in Warmond tijdens de Tweede Wereldoorlog? Deze vraag werd in de klassieker ‘Trekpleister in oorlogstijd’ voor een deel al beantwoord. Toch zijn wij, bijna drie decennia na het verschijnen van het onvervangbare boek van Hein van Dam, wel aan een aanvulling toe. Het onderzoek heeft niet stil gestaan. Vrijgekomen archieven en interviews met ooggetuigen hebben zoveel nieuwe kennis opgeleverd, dat deze nu nodig gepubliceerd moet worden. In deze publicatie wordt alle nieuwe kennis over Warmond in de Tweede Wereldoorlog voor het eerst in een overzichtelijk verhaal gepresenteerd.

Naast deze groeiende kennis tekent zich ook een veranderende houding naar de oorlog. Deze verandering betreft met name de Duitser. Voor de oorlogsgeneratie was de Duitser begrijpelijkerwijs in hoofdzaak een dader. Hij werd lange tijd gehaat. In reeds genoemde ‘Trekpleister in oorlogstijd’ wordt de Duitser dan ook praktisch verzwegen. Deze houding is aan het veranderen. Reeds in 2014 signaleerde historicus Krijn Thijs de nieuwe, groeiende interesse van het grote publiek voor de Wehrmacht-soldaat. Deze publicatie past bij deze nieuwe beweging. Naast de Warmonders en de onderduikers komen de Duitse soldaten hier in beeld en aan het woord.

Schrijven over de oorlog was geen makkelijke opgave. In gesprekken hebben de auteurs kunnen merken hoe beladen dit verleden nog is. De auteurs (André van Noort en Mathieu Fannee) hebben getracht de geschiedenis van Warmond tijdens de Tweede Wereldoorlog zo neutraal mogelijk op te schrijven, met respect voor alle partijen. Hopelijk zal deze publicatie ertoe bijdragen om een genuanceerd beeld van deze moeilijke dagen levend te houden.

Dit boek is mogelijk gemaakt door:

  • Gemeente Teylingen
  • Albert Heijn Warmond
  • Fonds 1818
  • Jacoba van Beierenfonds Teylingen
  • VWF

Schuiven naar boven