HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Film – Kunstenaars te Warmond

Warmond kunstdorp!

Sinds enige tijd geven Astrid Hennekam en Anja Schrage regelmatig rondleidingen door Warmond rond het thema Jan Steen. 

De beroemde schilder Jan Steen woonde van 1658 tot 1660 namelijk in Warmond.  Jan Steen had diverse connecties met Warmond. Zo had zijn schoonvader Jan van Goyen in 1646 al de oude toren geschilderd. Ook woonde zijn studievriend Arie de Voys in Warmond. Samen studeerden zij bij dezelfde meester-schilder Nicolaus Knupfer in Utrecht.

De Hoenderhof, geschilderd ca. 1660 (thans collectie Mauritshuis)

In Warmond schilderde Steen het meesterstuk de Hoenderhof. Dit schilderij is een portret van de zeer jonge Jacoba Maria van Wassenaar die op het kasteel Oud Teylingen of Lockhorst te Warmond woonde. Haar moeder was op jonge leeftijd gestorven en haar vader zou kort na de totstandkoming van het schilderij hertrouwen. Op de voorstelling is, naast de afbeelding van Jacoba Maria, het kasteel weergegeven. Verder zijn veel symbolen van nieuw leven te herkennen zoals lammetjes, kuikens, een mand met eieren en een boom met nieuwe loten.

Voordat Steen naar Warmond kwam was hij eigenaar van café De Slanghe in Delft. Door de grote kruitramp in Delft was Steen genoodzaakt zijn café met schuld te verkopen. De opdracht om de Hoenderhof te schilderen was prestigieus en zal goed betaald zijn geweest.

Steen vestigde zich hier in een wijk waar diverse remonstranten woonden, een geloofsgemeenschap waartoe hij behoorde en die in Leiden op weinig tolerantie kon rekenen.

Een ander werk dat is gedateerd tijdens zijn periode in Warmond is het Oestereetstertje. En een van de vele afbeeldingen van de rederijkers verwijst direct naar Warmond. Hierop staat de spreuk ‘In liefde verwarmt’ weergeven, het motto van de Warmondse rederijkerskamer “Het roode madeliefje”.

Na zijn Warmondse periode vertrok Steen naar Haarlem waar hij een zeer productieve periode beleefde. 

Hij stierf op 53 jarige leeftijd in 1679 in Leiden als een zeer gerespecteerd fijn schilder.

Het oestereetstertje, ook wel getiteld Meisje, oesters aanbiedend

Anja Schrage vertelt

In Warmond hebben talloze kunstenaars gewoond en gewerkt. Wie waren dat? Wat voor kunstwerken hebben zij hier allemaal gemaakt? En waarom kwamen zij juist naar Warmond? Anja Schrage vertelt over dit zeer boeiend onderwerp.

Kunstweek 2020: Warmond Utopia

Utopia kan voor iedereen op een andere plek zijn. Voor sommigen is dat Warmond. Dat Warmond mooi, historisch en pittoresk is, laten Hans Goudsmit en Nicoline Heemskerk in een aantal video’s zien.
Schuiven naar boven