HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Archeologie – Boerderij De Burcht

In het historische centrum van Warmond vindt maar zelden een opgraving plaats. Toch hebben archeologen de afgelopen jaren op verschillende plaatsen onderzoek gedaan en leuke dingen gevonden.

In juni 2015 werd achter boerderij ‘De Burcht’ aan de Burgemeester Ketelaarstraat 25 een proefsleuf gegraven voor onderzoek. De archeologen troffen daar van alles aan!

Locatie van de vindplaats in het dorp.

Op één meter diepte vonden de archeologen een veenlaag. Gek genoeg was de grens tussen deze veenlaag en de zandlaag daaronder geen strakke lijn, wat je wel zou verwachten. In plaats daarvan golfde de lijn onregelmatig. De archeologen zien daarin een aanwijzing dat daar ooit grote zoogdieren op zeer vochtige grond hebben gelopen, vóór dat de veenlaag werd gevormd. Helaas konden deze sporen niet worden gedateerd.

In de omgeving daarvan vond men skeletten van een aantal runderen, die keurig naast elkaar lagen. Daardoor is duidelijk dat deze dieren daar niet opeens dood neervielen, maar doelbewust begraven waren. Dit dierengraf kon wél worden gedateerd: tussen de botten lag namelijk kapot aardewerk uit de 17de eeuw.

Middeleeuwen

In diepere lagen van de sleuf werden sporen gevonden uit de middeleeuwen. Ten eerste de botten van een varken. Deze botten droegen haksporen. Het ging dus mogelijk om een geslacht varken, dat middeleeuwse Warmonders hebben opgegeten. 

Er waren nog meer middeleeuwse sporen. Onder meer baksteenresten uit de 13de en 14de eeuw en een raadselachtig stukje leer. Dit leerfragment betrof een rechthoekig lapje, maar waarvoor het werd gebruikt is een raadsel. Was het huisvuil? Of werkte hier misschien een schoenmaker?

Middeleeuwse potscherven gevonden bij De Burcht.

Het archeologisch onderzoek ter plaatse kreeg nog een staartje. Na het vertrek van de archeologen werd de grond vanwege de geplande bouwactiviteiten namelijk naar elders afgevoerd. In deze zogenaamde ‘stort‘ werden nieuwe, zeer interessante vondsten gedaan.

De Warmondse vrijetijds-archeoloog Han Maksymiak van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) en ook Warmelda-bestuurslid André van Noort kamden de grond uit en vonden er heel veel potscherven (zie foto’s). Vondsten-specialisten van de AWN dateerden deze scherven tussen 1300 en 1450. Het was dus (keuken)afval van de middeleeuwse bewoners van ons dorp.

Gaaf bord gevonden nabij De Burcht
Jacobakan gevonden bij De Burcht

De mooiste vondst werd gedaan door Warmonder René Vergeer. Bij het uitstrooien van de stort in de Hofpolder vond hij een vrijwel gave Jacobakan (zie afbeelding). Door de samenstelling van het aardewerk en zijn vorm wordt dit kannetje door de archeologen gedateerd omstreeks het jaar 1300

In zo’n Jacobakan zat altijd water of bier. Zo’n gave vondst maakt het verleden wel heel tastbaar: in de 14de eeuw stond deze prachtige Jacobakan op de eettafel van een middeleeuws Warmonds gezin!

Foto’s: Han Maksymiak (AWN) & Hist. Gen. Warmelda

Schuiven naar boven