HISTORISCH GENOOTSCHAP WARMELDA

Archeologie – Huys te Warmont

Het Huys te Warmont was eeuwenlang de zetel van de heren van Warmond, een riddergeslacht dat heerste over Warmond en Woubrugge. Het kasteel wordt voor het eerst vermeld in 1359. Niet lang daarvoor woonden de heren van Warmond nog elders: ten noorden van de Oude Toren, waar hun woning rond 1285 wordt vermeld. 

Hoewel het kasteel zelf nog gewoon overeind staat, is de directe omgeving daarvan meerdere malen archeologisch onderzocht.

Muren rondom het kasteel

Het eerste onderzoek vond plaats in april 1963. In verband met de restauratie van de kasteelmuren, was de slotgracht grotendeels leeggepompt. Daardoor kon de Leidse afdeling van de Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis (NJBG) daar onderzoek doen.

In de slotgracht deed de NJBG typische kasteelvondsten passend bij de levensstandaard van de bewoners, zoals Chinees porselein, scherven van grote 18de-eeuwse schotels, en 19de-eeuwse Franse en Engelse mosterdpotjes. Diepere lagen, waarin nog oudere vondsten te verwachten waren, konden door het vele puin jammer genoeg niet worden onderzocht. Wel werd in de zuidelijkste hoek van de gracht een spectaculaire vondst gedaan: een menselijke schedel! Helaas is deze verder niet onderzocht, zodat niemand weet hoe deze daar terecht kwam en hoe oud hij was.

Een deel van de vondsten uit de grachten van het Huys te Warmont (collectie Warmelda)

Aan de gehele buitenzijde van de slotgracht legde de NJBG de funderingen van verschillende muren bloot. Deze soms zware muren (met een dikte variërend van 35 cm tot 1,7 m) waren opgebouwd uit bakstenen met formaat 19 x 9 x 4,5 cm, en waren gefundeerd op 30 cm lange houten paaltjes. Genoemd baksteenformaat komt al vanaf de late 14de eeuw voor, maar helaas zijn de blootgelegde exemplaren niet gedateerd. Aan de zuidzijde van het kasteel werden stukken van een rechthoekige ommuring waargenomen, die op een kaart uit 1631 te zien is, maar waarvan de functie onbekend was.

Het huidige kasteel, met de blootgelegde muren aan de buitenzijde van de slotgracht. Op deze kaart zijn bij de blootgelegde muurresten aan de zuidzijde (onderzijde op de tekening) aansluitende stukken muur te zien. Deze behoorden tot de rechthoekige ommuring, die op de volgende kaart is afgebeeld. Waar deze ommuring voor was, is (nog) niet met zekerheid bekend. (Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis; A.G. van der Steur)
Het kasteel aan het einde van de middeleeuwen, met aan de zuidzijde een ommuring, die op een kaart uit 1631 te zien is.
Muurresten van het poortgebouw van het Huys te Warmont, middenin het huidige kasteelbos, blootgelegd bij een opgraving van het Historisch Genootschap Warmelda. (Collectie Warmelda, 1967)
Schuiven naar boven