De Hekkensluiter

Het verenigingsblad van "Warmelda" heet De Hekkensluiter en verschijnt twee keer per jaar.

De naam Hekkensluiter is ontleend aan de tol bij het Warmonderhek. Van 1639 tot 1954 heeft deze tol het dorp Warmond gekenmerkt. Het blad bevat niet alleen veel informatie voor de leden, maar wil ook een stimulans zijn om iets over de geschiedenis van Warmond op te schrijven.

Lijst van alle verschenen Hekkensluiters (met alle onderwerpen)

Een paar artikelen uit het blad