De vroegste geschiedenis (3/4)

Door de strandwallen werd het gebied ten oosten daarvan van de zee afgesloten. Herhaaldelijk werd dit gebied door rivierwater overstroomd. Hierdoor ontstonden de Kagerplassen als een overgangsgebied tussen de rivier De Rijn en het Haarlemmermeer. Tegelijkertijd werd er veen gevormd. De veenlaag bereikte een dikte van vier meter.

Juist in dit gebied zijn de polders ontstaan. In de 16de eeuw ging men op zijn eigen stukje land een molentje zetten om het droog te houden. Hierdoor ontstonden her en der kleine poldertjes. In de eerste helft van de zeventiende eeuw begon men het water gemeenschappelijk te bestrijden. De kleine poldertjes werden samengevoegd tot één polder. Een mooi voorbeeld hiervan is de stichting van de Boterhuispolder. Deze polder werd op 2 februari 1634 gesticht door vereniging van een aantal kleine poldertjes.

Vorige paginaVolgende pagina