De vroegste geschiedenis (1/4)

Het dorp Warmond is ontstaan op een oude duin. Die duin maakte deel uit van een complex van duinen of strandwallen langs de West-Nederlandse kust. De oude duinen of strandwallen zijn zo’n vijfduizend jaar voor Christus ontstaan toen door de stijging van de zeespiegel de landengte bij het huidige Calais (Frankrijk) overstroomde. De daar aanwezige zandmassa’s werden naar genoemde kust gespoeld en afgezet als een reeks evenwijdig aan elkaar liggende zandbanken.

Voor de mensen waren de duinen een gunstige plek om te wonen. Door hun hoge ligging boden ze hen bescherming tegen het water. De strandwal van Warmond werd daarom al vroeg bewoond, vroeger dan het tijdstip waarop de eerste geschriften gewag maken van het dorp. Reeds in de vijfde eeuw na Christus waren er in de streek nederzettingen te vinden.

Vorige paginaVolgende pagina